Hur profilreklam kan hjälpa tillväxtbolag

I dagens inlägg bjuder vi på istället för produktguider på tips om företagssamhet! Vi tillhandahåller profilmaterial till såväl stora som små bolag och får ofta frågor om vilka produkttyper som ger bäst effekt för bolagstyper i en viss storleksordning. Svaret brukar ofta ligga i den egna verksamheten och därför har vi här tagit fram några konkreta tips om hur profilreklam kan hjälpa specifikt tillväxtbolag.

Utbudet är viktigt, men även synligheten

”Om ditt företag inte syns, så finns det inte” är en bra tumregel som fungerar för de flesta verksamheter. Många tillväxtbolag har väldigt häfta produkter eller tjänster att erbjuda, men man ser ofta att det inte lagts någon tid eller resurser på att nå ut med sitt varumärke. Det skulle ofta vara lönt att ta någon liten del från produktutvecklingen och lägga den på att faktiskt nå ut med varumärket till de potentiella kunderna! Är det mässor och event som är den viktigaste kontaktytan i branschen mellan företaget och kunder? Ta då en titt på vilka lösningar det finns som är specialframtagna för att exponera varumärket optimalt i de sammanhangen.

Profilreklam är budgeteffektiv marknadsföring

Vi är väldigt vana med att få avancerad analysdata på alla våra digitala marknadsföringsinsatser, samtidigt har det blivit dyrare att segmentera och nå ut till rätt kundgrupper online. Med klassisk profilreklam så har du alltid koll på din exponering samtidigt som det aldrig vart så kostnadseffektivt som idag att trycka och märka produkter. Till skillnad från digitalt kampanjmaterial har reklamprodukter en längre livscykel, vilket gör att exempelvis en flagga med tryck betalar av sig mer och mer med tiden. Framförallt i tillväxtbolag gäller det att kunna förmedla med självsäkerhet att affärsmodellen är långsiktigt hållbar!

Profilreklam lämnar avtryck

Som tillväxtbolag har man ofta mycket att bevisa i kundens ögon. Det finns inget inarbetat varumärke att falla tillbaks på och därför är det viktigt att lämna ett bestående intryck. Ingenting kan matcha den effekt som en fysisk profilprodukt har när det gäller förmedlingen av vad varumärket står för. Därför borde man som tillväxtbolag överväga att avsätta i alla fall en liten del av den digitala annonseringen till att även inkludera en tryckt reklamprodukt.

Miljömedvetenhet är idag en standard

Idag finns det en uppsjö av profilprodukter som är tillverkade på ett miljövänligt, klimatsmart och etiskt schysst sätt. Det passar utmärkt för framtidens hållbara företagande och de krav som den moderna kunden ställer på ansvarstagande inom företagssamheten. Som framtidens bolag är det extra viktigt för tilväxtbolag att kunna kommunicera detta i sin marknadsföring på ett konkret sätt, inte bara i ord.